Brak wtyczki Flash. :(

Dotacje EU

Tytuł projektu:

System bezemisyjnego ogrzewania i produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

POIR.00.00.00.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Okres realizacji:

01.03.2018 – 01.02.2021

 

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowego produktu: zeroemisyjnego niskotemperaturowego systemu ogrzewania i produkcji energii elektrycznej (Sopsar). System ten jest dedykowany dla odbiorców przemysłowych, branży hotelarskiej, osiedli domów jednorodzinnych. Opracowany system w całości na energię cieplną dla budynku, a ponadto, będzie źródłem energii elektrycznej. Nadmiar energii elektrycznej sprzedawany będzie do sieci elektroenergetycznej i tam magazynowany. W czasie zwiększonego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną, będzie ona pobierana z sieci, co zapewnia ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii znowelizowana w 2016 roku.

 

Cel projektu:

-   Stworzenie oprogramowania do doboru podzespołów opracowywanego systemu Sopsar

- Opracowanie układu oraz algorytmów sterowania systemem do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

-  Opracowanie metody magazynowania energii cieplnej w gruncie i zbiornikach w nim zakopanych i wymienniku gruntowym

-   Zwiększenie efektywności energetycznej paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

 

Wartość projektu:

Wartość ogółem:                            4 392 199,25 zł

Wydatki kwalifikowane:                 4 392 199,25 zł

Dofinansowanie:                            3 456 946,90 zł

Wkład UE:                                          3 456 946,90 zł

Wkład własny:                                    934 252,35 zł

 


 

 

Tytuł projektu:

Wysokosprawny system konwersji energii słonecznej na cieplną i elektryczną dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

Lider konsorcjum: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Członek konsorcjum: ELFRAN – Franciszek Ścisłowicz

Członek konsorcjum: F.H.U. CZAMARA s.c.

projekt Finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany w ramach II konkursu „Polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju – STAIR”


Urządzenia chłodnicze

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą importowanych, nowych i używanych urządzeń chłodniczych renomowanych firm.

Urządzenia są sprawdzane pod względem technicznym przez wykwalifikowaną załogę naszego zakładu.

F.H.U. URZĄDZENIA CHŁODNICZE
MAREK CZAMARA
ul.Ceglarska 27
34-600 Limanowa
tel./fax.: (+48) 18 33 39 343

tel.kom.: (+48) 606 306 706
tel.kom.2: (+48) 531 306 706
e-mail: biuro@czamara.net.pl

 


 

 


© Copyright FHU Urzadzenia Chłodnicze Marek Czamara